nocomments

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAKLAR – BERAT GECESİ DUASI – NAMAZLAR – ORUÇLAR

Şaban ayının içerisinde çok değerli ve iyi değerlendirilmesi gereken berat gecesi vardır. Berat kandilinde yapılacaklar, ibadetler, berat gecesi duası Türkçe ve Arapçası, berat gecesi 6 rekat ve 100 rekat namazı ve 2022 yılında Berat gecesinin hangi güne geldiği ve Berat Kandiliyle alakalı ayet ve hadisleri yazıda bulabilirsiniz.

Berat gecesinin önemi Kur’anı Kerim Levh-i mahfuzdan dünya semasına bu gecede indirilmiştir. Berat kandilinde yapılacaklar ve önemiyle ilgili Hadisi Şerifler de mevcuttur. 

Berat kandili Diyanet takvimine göre Şaban ayının 14 üne denk geliyor. 17 Mart 2022 Perşembe günü akşam ezan vaktinden sonra başlıyor. Hicri takvimde akşam ezan vaktinden sonra gün döndüğünden bazı kaynaklarda 15 Şaban akşamı olarak gösterilebilir.

Sonuç itibariyle ikisi de 17 Mart 2022 perşembe akşamını cumaya bağladığı geceyi göstermektedir. Berat kandilinde rızkın ve ömrün bereketlenmesi, hayırlı kaderlerin yazılması için yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar, okunacak dualar, çekilecek tespihler ve zikirler mevcuttur.

Ayrıca Berat kandilinin önemiyle alakalı hadis-i şerifler mevcuttur. Ve Duhan suresinin 4. ayet-i kerimesinin berat kandili gecesiyle ilgili olduğu rivayet edilmiştir.

“Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. “O gecede her hikmetli iş, belirlenip hükme bağlanır.”  (Duhan, 44/1-4)

BERAT GECESİYLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz (sav) den berat kandiliyle ilgili bir çok hadis-i şerif mevcuttur. Bunlar;

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir” [İbn Mace] buyurmuştur.

“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”(İbni Mâce, İkame, 191.)

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”(et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118.)

“Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah’tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.” (Ebu Davud)

Berat Kandilinde Yapılacaklar

Berat Kandilinde Hangi Gün Oruç Tutmalıyız?

Kandillerin genel olarak gündüzlerinde oruç tutmak daha faziletlidir. Eğer tek gün oruç tutacaksanız 18 Mart 2022 Cuma günü oruç tutmak daha faziletlidir.

Fakat gücünüz yetiyorsa önceki iki gün de yani Çarşamba ve Perşembe de oruç tutmak iyidir. Ya da iki gün Perşembe ve Cuma günü de tutabilirsiniz.

3 gün oruç tuttuğunuzda hicri ayların ortası anlamına gelen eyyam-ı biyd orucu yani hicri ayların 13-14-15. günlerinde tutulan oruca denk gelmektedir.

Berat Kandilinde Kılınacak 6 Rekatlık Namaz ve Okunacak Yasin Suresi

Berat kandilinde akşam namazını kıldıktan sonra kılınacak 6 rekatlık bir namaz vardır. Her rekatta 1 Fatiha ve 6 İhlas suresi okunur. İlk rekatlarında fatihadan önce Subhaneke duası okunur. 2 rekatta bir selam verilir ve oturduğun yerde Yasin-i Şerif suresi okunur.

 • İlk 2 rekattan sonra okunacak Yasin suresinde ömrüne berekete niyet edilir.
 • İkinci selamdan sonra okunacak Yasin suresinde rızka berekete niyet edilir.,
 • Üçüncü selamdan sonra okunacak Yasin suresinde imanla biten hayırlı bir sona niyet edilir.

ve 6 rekatlık namazın ardından 10 defa berat gecesi duası okunur. Biliyorsanız Arapça harfleriyle bilmiyorsanız Türkçe anlamını okumanızı tavsiye ederim. Berat gecesi duasının başında besmele okuyunuz. (Bismillahirrahmanirrahim)

berat gecesi duası
Berat Gecesi Duası

Berat Gecesi Duası Türkçe Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

100 Rekatlık Namaz

Bu gecede öyle bir namaz vardır ki Allahu Teâlâ’dan isteklerinin yerine gelmesi, hayırlı kaderler yazılması, ölürsek şehitlik mertebesine ulaşmak için ve dahi Allah’ın rızasını kazanmak için kılmak çok faziletlidir.

100 Rekatlık Namazın Kılınışı

Her rekatta 1 Fatiha 10 İhlas suresi okunur. İlk rekatlarda Fatihadan önce Subhaneke duası okunur. 2 rekatta bir selam verilir. Tahiyyata oturulduğunda Salli Barik duaları da okunur. Hatta Rabbena dualarını da okursanız iyi olur.

Bu şekilde 100 rekata tamamlanır. Bu namazı kılarken karıştırmamak için yanınıza kalem kağıt almanızı tavsiye ederim. 2 Rekatta bir çizgi atabilirsiniz.

Namazın vakti imsak kesilinceye kadar olsa da ertesi gün ikindi vaktine kadar da tamamlayabilirsiniz. Arada dinlenerek abdest tazeleyebilirsiniz.

Aynı namazı her rekâtta 100 İhlas suresi okuyarak 10 rekatta da kılabilirsiniz. Fakat secdelerin fazla olması nedeniyle 100 rekâtlık namazı kılmak daha faziletlidir.

Berat Gecesinde Çekilecek Tesbihler, Zikirler, Okunacak Dualar ve Kuran-ı Kerim

Berat gecesinde çekilmesi faziletli birçok tesbihat vardır. Yukarıdaki namazları kıldığınızda belki bunlara vakit kalmayabilir ama namazları kılamayanlar en azından bu tesbihatları zikirleri çekmeye çalışsınlar.

 • 1000 Estağfirullah El Azim (Tevbe İstiğfar)
 • 1001 İhlas Suresi
 • 1000 La ilahe illallah (Bunun en azından 100 defasında Muhammedurrasulullah)
 • 1000 Salavat (Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed)
 • 100 Hasbinallahü Veniğmel Vekil
 • 100 La havle vela kuvvete ila billahil aliyyül azim
 • 101 Besmele 129 Ya Latif 489 Ya Fettah
 • 100 Subhanallahi vebihamdihi subuhanallahil aliyyül azim
 • Ayrıca Kur’an-ı Kerim Okumak ( Yasin, Fetih, Vakıa, Tebareke, Amme Sureleri gibi)

Ayrıca bu gecede şu duayı da Arapça veya Türkçe anlamıyla bol bol okuyalım;

berat gecesinde yapılacaklar

Türkçe Anlamı:

Anlamı: “Ey Allâh! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takvâ sâhibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyânın âyetini (onlara îmânın kazandıracağı nurları ve güzel alâmetleri)nasîb et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyâmet günü beni peygamberler Aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek)den beni muhâfaza et. Şüphesiz duâları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl et). Âmîn!”


Şaban ayında yapılacak ibadetlerle ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

Bu gece belki biraz uykusuz kalacağız belki biraz beden olarak yorulacağız ama İnşaAllah bu ibadetleri samimi bir şekilde yaparak Rabbimizin rızasını kazanacağız.

Şimdiden ALLAH CC yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin birbirimize de dua edelim. Akrabalarımızı, çocuklarımızı, ana babamızı, Devletimizi milletimizi ve dahi tüm Müslümanları mazlumları unutmayalım.  Müslümanın Müslümana duası çok önemli bazen başkasının duası sizin kurtuluşunuza da vesile olabilir. Dualarda buluşalım. Hepiniz ALLAH’a emanet olun.

Yorum Yazınız